Training: Product Owner

In het kort:

  • Interactieve praktijkgerichte training
  • 2 dagen, op te splitsen in 4 modules
  • Leer het Scrum Framework met de focus op de Product Owner rol
  • Voorbereiding op certificering PSPO I
  • Voor startende Product Owners
  • Trainingsmateriaal is in het Engels
  • Training kan in het Engels en Nederlands gegeven worden
  • Ook mogelijk op locatie

In onze Product Owner training kun je het werk als Product Owner meteen in de praktijk toepassen. Deelnemers wordt gevraagd om hun leerdoelen aan te geven. Deze leerdoelen worden in een geordende backlog gezet voor de training. Gedurende de training geven de deelnemers waarde aan de doelen en de trainer geeft een schatting van de story grootte. Deze manier van werken geeft de deelnemers al de basis kennis van de Product Owner rol. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn het Agile Manifesto en de principes, de Scrum Values, de Scrum pilaren en empirisch werken, Scrum rollen, events en artifacts en refinement. De focus ligt hierbij op de Product Owner rol en Scrum events waarin de Product Owner een belangrijke rol heeft.

De standaard training bestaat uit 4 modules. Afhankelijk van de vraag kunnen we dit aanpassen. De ideale groepsgrootte is tussen de 8 en 12 deelnemers

Optioneel kunnen we je voorbereiden op een PSPO I certificaat.

Inschrijven of extra informatie