Training: Modern Refinement

In het kort:

  • Interactieve praktijkgerichte training
  • 1,5 dag, op te splitsen in 3 modules
  • Leer het refinement proces beheersen gebruik makend van verschillende technieken
  • Voor Product Owners en Scrum Masters
  • Trainingsmateriaal is in het Engels
  • Training kan in het Engels en Nederlands gegeven worden
  • Ook mogelijk op locatie

Goede refinement is een samenwerkingsvorm die de sleutel vormt tot succesvolle teams. In de Scrum guide staat erg weinig beschreven over refinements. We zien veel teams die refinement meetings toepassen op een erg inefficiënte manier. In deze training leren de deelnemers een aantal refinement technieken en verschillende manieren om het refinement proces te organiseren.We maken gebruik van een combinatie van een fictieve situatie en gefaciliteerd groepswerk, gebruik makend van Liberating Structures. Daardoor creëren we ruimte om de theorie meteen toe te passen en situaties uit eigen refinement sessies te bespreken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn Context Setting, Rich Pictures, Example Mapping, Personas, Gherkin & Rulespeak

Deze training bestaat uit 3 modules. De ideale groepsgrootte is tussen de 8 en 12 deelnemers.

Inschrijven of extra informatie