Testimonial Transdev

“Agile is vandaag de dag populair. Kort gezegd baseert de methode zich op ‘best practices’ van grote bedrijven die vanwege terugkerende tijd- en budgetoverschrijdingen naar flexibele werkwijzen zochten die dit voorkwamen.

Een paar nieuwe collega’s hadden goede ervaringen met Agile en wilden Jira en Confluence binnen onze IT afdeling uitrollen, maar dat bleek niet zo eenvoudig. De mensen waren gewend aan een andere manier van werken die nu als “fout” werd ervaren. Er ontstond een dringende behoefte aan een uitleg van Agile. Wat is het en hoe kan het ons helpen? Mark Robinson was de aangewezen man om die klus te klaren. Hij gebruikte de scrum-methode zelf om de methode op een interactieve manier uit te leggen en te laten ervaren.

Mark legde bloot dat we eigenlijk helemaal niet wisten wie nu precies welke rol had en welke verantwoordelijkheden dat met zich meebracht. Dat was het moment waarop ook sceptische personen moesten toegeven dat agile werken zeker meerwaarde had, zonder dat we de bedrijfsregels moesten omgooien of dat er mensen ‘bekeerd’ moesten worden.

We zitten nu in de fase van opbouw van praktijkvoorbeelden. Een kleine groep is met de agile aanpak aan de slag gegaan. Zijdelings raken ook anderen ermee in aanraking. Zo kan men zelf ervaren voordelen het oplevert. Al met al heeft het voor meer bewustwording gezorgd van hoe de organisatie beter en flexibelere presteert, en hoe we als teamleden beter met elkaar omgaan.”

Roberto van der Wielen – Transdev